Kalkulator za izračun bruto ili neto iznosa za ugovor o djelu.

Želite provjeriti izračun plaće ili autorskog honorara?

BRUTO U NETO
NETO U BRUTO
AUTORSKI HONORAR