KALKULATOR PLAĆA

Kalkulator plaća omogućava Vam brz i jednostavan izračun plaće u bruto ili neto iznosu, izračun iznosa na temelju ugovora o djelu ili autorskog honorara.

BRUTO U NETO
NETO U BRUTO
UGOVOR O DJELU
AUTORSKI HONORAR

RADNI KALENDAR

2020

ZA VEĆU UČINKOVITOST VAŠEG RADA

PRO MARETA d.o.o. – knjigovodstveni servis sa dugogodišnjim iskustvom. Vodimo poslovne knjige za trgovačka društva (d.o.o., j.d.o.o.), neprofitne organizacije i obrte.

Pružamo uslugu računovodstva u oblaku – koristimo internetsku poslovnu aplikaciju E-računi
(https://e-racuni.com) koja:

• Vam omogućava da pratite svoje poslovanje


– kad god želite – dostupnost podataka 24/7


– gdje god se nalazili – pomoću fiksnih i mobilnih aplikacija i uređaja


– u svim preglednicima (Mozilla, Chrome, Explorer, Edge, Safari…)


– u svim sustavima (Android, Apple, Windows i Linux)


• Vam omogućava da napišite račun profesionalnog izgleda, pratite kretanje zalihe u skladištima, povežite se s vašom internet trgovinom i budite usklađeni sa zakonskim propisima
(https://e-racuni.com/hrracuni/)

• Podržava slanje e-računa u javnoj nabavi, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

VIŠE O NAMA

Zakon o računovodstvu

Članak 7.

(1) Računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te prikupljanje i obrada podataka u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg izvješća, te financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.

(2) Poduzetnik je dužan prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige, te sastavljati financijske izvještaje sukladno ovom Zakonu i na temelju njega donesenim propisima, poštujući pri tome standarde financijskog izvještavanja te temeljna načela urednog knjigovodstva.

(3) Poduzetnik je dužan organizirati prikupljanje i sastavljanje knjigovodstvenih isprava, vođenje poslovnih knjiga te sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja na način da je moguće provjeriti poslovne događaje, financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzetnika.

(4) Ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama, poduzetnik ostaje u potpunosti odgovoran za povjerene poslove, kao i za nesmetano obavljanje nadzora od strane nadzornih tijela.